Формування знань студентів про пестициди як негативні чинники здоров’я людини

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2011-04-07
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У даній статті було визначено формування знань студентів про пестициди як негативні чинники здоров’я людини. Враховуючи важливість цієї проблеми для сучасної України необхідно підвищувати екологічну культуру студентів педагогічних навчальних закладів шляхом широкого висвітлення впливу пестицидів на здоров’я людини при викладанні хімічних дисциплін. В данной статье было определено формирование знаний студентов о пестицидах как негативные факторы здоровья человека. Учитывая важность этой проблемы для современной Украины, необходимо повышать экологическую культуру студентов педагогических учебных заведений путем широкого освещения влияния пестицидов на здоровье человека при преподавании химических дисциплин. This article identifies students' knowledge of pesticides as a negative factor in human health. Given the importance of this problem for modern Ukraine, it is necessary to to raise environmental awareness of students of teacher training institutions by broadly highlighting impacts of pesticides on human health in teaching of chemical disciplines.
Опис
Ключові слова
пестициди, здоров’я людини, екологічна освіта, природне середовище, пестициды, здоровье человека, экологическое образование, природная среда, pesticides, human health, environmental education, environment
Цитування
Свєчнікова О. М. Формування знань студентів про пестициди як негативні чинники здоров’я людини / О. М. Свєчнікова, Т. М. Святська // Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. Міжнар. Дню здоров’я, Харків, 7 квіт. 2011 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. М. Микитюка]. – Харків : ХНПУ, 2011. – С. 211–213.