ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЇЇ ОСОБИСТІСНИХ ЯКОСТЕЙ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі досліджено процес формування індивідуальності в дошкільному віці через реалізацію принципу індивідуального підходу до дітей. Обґрунтувано психолого-педагогічні засади вивчення сфер індивідуальності та визначено шляхи формування індивідуальності дітей дошкільного віку. Розроблено методичні підходи до формування індивідуальності дітей дошкільного віку і реалізації принципу індивідуального підходу в навчально-виховному процесі дошкільного закладу. The qualification work investigates the process of forming individuality in preschool age through the implementation of the principle of individual approach to children. The psychological and pedagogical principles of studying the spheres of individuality are substantiated and the ways of of forming the individuality of preschool children are determined. Methodical approaches to the formation of individuality of preschool children and the implementation of the principle of individual approach in the educational process of preschool institutions are developed.
Опис
Ключові слова
формування індивідуальності, індивідуальний підхід, діти дошкільного віку, процес навчання, individuality formation, individual approach, preschool children, learning process
Цитування
Бондар К. Ю. Індивідуальний підхід до дитини дошкільного віку як засіб формування її особистісних якостей : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 012 Дошк. освіта / К. Ю. Бондар ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. теорії, технологій і методик дошк. освіти. – Харків, 2023. – 81 с. : табл. + дод.
Колекції