Дослідження функціонального стану юних боксерів у тренувальному періоді

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015-12-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківська державна академія фізичної культури
Анотація
У роботі досліджено зміни функціонального стану юних боксерів під час тренування, встановлено виникнення змін, характерних для фізичного стомлення. В работе исследованы изменения функционального состояния юных боксеров во время тренировки, установлено возникновение изменений, характерных для физического утомления. Changes in the functional state of young boxers during training have been investigated in the work, and the occurrence of changes characteristic of physical fatigue has been established.
Опис
Ключові слова
функціональний стан, боксери, тренувальний період, динаміка, функциональное состояние, боксеры, тренировочный период, динамика, functional state, boxers, training period, dynamics
Цитування
Василевська С. С. Дослідження функціонального стану юних боксерів у тренувальному періоді / С. С. Василевська, Л. Д. Вострокнутов // Фізична культура, спорт та здоров’я : матеріали II Всеукр. студ. наук. Інтернет-конф. у рамках XV Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 10–11 груд. 2015 р., [Електронний ресурс] / Харків. держ. акад. фіз. культ. – Харків : ХДАФК, 2015. – С. 22–23.