ВИЗНАЧЕННЯ СИЛИ НЕРВОВИХ ПРОЦЕСІВ ТА ТИПУ КРИВОЇ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ФАКУЛЬТЕТУ ПСИХОЛОГІЇ І СОЦІОЛОГІЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено визначення сили нервових процесів у здобувачів другого курсу, у кількості 20 осіб, факультету психології і соціології ХНПУ імені Г. С. Сковороди. Визначення типу кривої працездатності та типу нервової системи проводилося за експрес-методикою Є. П. Ільїна. Вона заснована на зміні в часі максимального темпу рухів кисті (теппінг-тест). Сутність методики полягає в тому, що досліджувані протягом 30 сек. намагаються поставити олівцем як найбільше крапок у кожному квадраті бланку, утримуючи максимальний для себе темп. Перехід від одного квадрату до іншого проводиться в напрямку часової стрілки, не перериваючи роботи. Результати виконання тесту фіксуються в динаміці (через кожні 5 с.). За отриманими показниками будується крива працездатності, що дозволило визначити силу нервових процесів, які є показником витривалості нервових клітин і нервової системи в цілому. The publication investigates the determination of the strength of nervous processes in second-year students (20 people) of the Faculty of Psychology and Sociology of H. S. Skovoroda Kharkiv National University. Determination of the type of performance curve and the type of nervous system was carried out by the express method of E. P. Ilyin. It is based on the change in the maximum rate of hand movements over time (tapping test). The essence of the technique is that the subjects try to put as many dots as possible in each square of the form with a pencil within 30 seconds, keeping the maximum pace for themselves. The transition from one square to another is carried out in the direction of the clockwise arrow without interrupting the work. The results of the test are recorded in dynamics (every 5 seconds). Based on the obtained indicators, a performance curve is constructed, which makes it possible to determine the strength of nervous processes, which are an indicator of the endurance of nerve cells and the nervous system as a whole.
Опис
Ключові слова
нервова система, працездатність, експрес-методика Є. П. Ільїна, теппінг-тест, студенти, nervous system, performance, express method of E. P. Ilyin, tepping test, students
Цитування
Попьонок О. О. Визначення сили нервових процесів та типу кривої працездатності здобувачів факультету психології і соціології / О. О. Попьонок, А. В. Мамотенко // Харківський природничий форум [Електронне видання] : V Міжнар. конф. молодих учених, Харків, 19–20 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук, І. А. Іонов, Д. В. Леонтьєв та ін.]. – Харків, 2022. – С. 31–32.