Феномен страху в парадигмі лінгвістичних досліджень

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті окреслено дослідницькі підходи в сучасному мовознавстві до вивчення омовлення феномену страху (лексична семантика, когнітологія, когнітивний синтаксис), що дало можливість виявити низку невирішених питань та окреслити шляхи їхнього подолання. Запропоновано застосування лінгвопрагматичного підходу до аналізу мовного вираження феномену страху; зауважено, що теоретико-методологічна база цього підходу лише формується; виокремлено основні принципи й поняття, залучення яких дозволить здійснити більш об’єктивний аналіз омовлення феномену страху в межах однієї або кількох мов. The article presents a review of research approaches to the analysis of lingual presentation of fear in modern linguistics (lexical semantics, cognitology, cognitive syntax) that allowed revealing a list of unsolved problems and defining the ways of their overcoming. The topicality of the range of problems touched in the article is derived from the need of new approaches to the studying of fear representation taking into account the present achievements and puzzles. The aim of the article is to formulate scientific research perspectives of applying lingual-pragmatic approach to studying the lingual presentation of fear in the background of conclusions made by representatives of other linguistic trends. It has been mentioned that methodological basis of linguistic pragmatics is being developed now; it has been suggested that basic principles and notions of linguistic pragmatics (such as activity principle, subjectivity, intentionality and discursive space) will allow more objective analysis of verbalizing the phenomenon of fear by means one language or during the contrastive analysis. In conclusion, it is emphasized that application of lingual-pragmatic approach to studying the lingual presentation of fear does not contradict but enriches the results of researches in this field.
Опис
Ключові слова
лінгвістична прагматика, феномен страху, діяльнісний принцип, суб’єктивність, інтенціональність, дискурсивний простір, linguistic pragmatics, phenomenon of fear, activity principle, subjectivity, intentionality, discursive space
Цитування
Сазонова Я. Ю. Феномен страху в парадигмі лінгвістичних досліджень / Я. Ю. Сазонова // Лінгвістичні дослідження : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2018. – Вип. 47. – С. 143–149.