Можливості взаємодії ринку праці та ринку освітніх послуг України

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-04-26
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Розглянуто проблему пошуку роботи майбутніми випускниками ВНЗ. Підкреслено, що тепер студенти більше цікавляться стратегічними чинниками, такими як позиція компанії на ринку та можливості професійного розвитку. Зроблено висновок, що ті роботодавці, які можуть запропонувати програми стажування та якісну комунікацію зі студентами, мають більше шансів у залученні талановитих випускників. Рассмотрена проблема поиска работы будущими выпускниками вузов. Подчеркнуто, что теперь студенты больше интересуются стратегическими факторами, такими как позиция компании на рынке и возможности профессионального развития. Сделан вывод, что те работодатели, которые могут предложить программы стажировки и качественную коммуникацию со студентами, имеют больше шансов в привлечении талантливых выпускников. The problem of job search by future university graduates is considered. It is emphasized that now students are more interested in strategic factors, such as the company's position in the market and professional development opportunities. It is concluded that those employers who can offer internship programs and quality communication with students are more likely to attract talented graduates.
Опис
Ключові слова
економіка, взаємодія, ринок праці, освітні послуги, студентські роботи, экономика, взаимодействие, рынок труда, образовательные услуги, студенческие работы, economy, interaction, labor market, educational services, student work
Цитування
Ніколаєва Ю. Д. Можливості взаємодії ринку праці та ринку освітніх послуг України / Ю. Д. Ніколаєва // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали ІІ студент. наук. конф., Харків, 26 квіт. 2018 р. / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 51.