Пряма дійсна шкода: проблеми розуміння

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2013-12-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
КІДМУ КПУ
Анотація
Автор розкриває недоліки підходів до визначення категорії пряма дійсна шкода та виносить на розгляд пропозиції щодо їх усунення. Автор раскрывает недостатки подходов к определению категории прямой действительный ущерб и выносит на рассмотрение предложения по их устранению. The author reveals the shortcomings of approaches to determining the category of direct actual damage and submits proposals for their elimination.
Опис
Ключові слова
пряма дійсна шкода, збитки, шкода, пряма шкода, дійсна шкода, втрата, майнова шкода, реальні збитки, додаткові витрати, прямой действительный ущерб, убытки, ущерб, прямой ущерб, действительный ущерб, потеря, имущественный ущерб, реальные убытки, дополнительные затраты, direct actual damage, damages, direct damage, actual damage, a loss, property damage, real losses, additional expenses
Цитування
Лук'янчиков О. М. Пряма дійсна шкода: проблеми розуміння / О. М. Лук'янчиков // Актуальні питання юридичної науки: теорія та практика : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., Кіровоград, 11 груд. 2013 р. – Кіровоград : КІДМУ КПУ, 2013. – С. 209–211.