Займенник як один із засобів інтимізації в поетичному мовленні Т. Г. Шевченка

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-04-29
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Автором здійснено художній аналіз поетичних творів Т. Г. Шевченка. Розглянуто специфіку, особливості та закономірності застосування займенників як засобів інтимізації лірики. Автором осуществлен художественный анализ поэтических произведений Т. Г. Шевченко. Рассмотрена специфика, особенности и закономерности применения местоимений как средств интимизации лирики. An artistic analysis of the poetic works of Taras Shevchenko. The specifics are considered, features and patterns of use of pronouns as a means intimation of lyrics.
Опис
Ключові слова
займенник, інтимізація, поетичне мовлення, Шевченко Т. Г., мовні засоби, местоимение, интимизация, поэтическая речь, Шевченко Т. Г., языковые средства, pronoun, intimation, poetic speech, Shevchenko T. G., linguistic means, студентські роботи, студенческие работы, student work
Цитування
Мусійко С. В. Займенник як один із засобів інтимізації в поетичному мовленні Т. Г. Шевченка / С. В. Мусійко // Філологія ХХІ століття [Електронне видання] : зб. наук. пр. студентства й наук. молоді за матеріалами Х Всеукр. наук.-практ. конф. студентства й наук. молоді, Харків, 29 квіт. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: К. Ю. Голобородько (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2020. – С. 55–56.