Дослідження впливу споживання газованого напою "COCA-COLA" на процеси мислення та уваги

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-05-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний медичний університет
Анотація
Відомо, що газовані напої можуть стати причиною багатьох хвороб: алергія, астма, серцево-судинні захворювання, ожиріння. Доведено, що вживання "COCA-COLA" негативно впливає на процеси уваги та мислення: стійкість і концентрація довільної уваги мають тенденцію до зниження, швидкість переключення також вірогідно знижуються. Рівень логічно понятійного мислення за умови споживання газованого напою вірогідно знижується. Известно, что газированные напитки могут стать причиной многих болезней: аллергия, астма, сердечно-сосудистые заболевания, ожирение. Доказано, что употребление "COCA-COLA" негативно влияет на процессы внимания и мышления: устойчивость и концентрация произвольного внимания имеют тенденцию к снижению, скорость переключения также достоверно снижаются. Уровень логично понятийного мышления при условии потребления газировки достоверно снижается. It is known that carbonated drinks can cause many diseases: allergies, asthma, cardiovascular diseases, obesity. It is proved that the use of "COCA-COLA" negatively affects the processes of attention and thinking: stability and concentration of voluntary attention tend to decrease, the switching speed is also significantly reduced. The level of logical conceptual thinking, provided that soda is consumed, is significantly reduced.
Опис
Ключові слова
увага, мислення, газований напій, внимание, мышление, газированный напиток, attention, thinking, carbonated drink
Цитування
Артюшенко В. В. Дослідження впливу споживання газованого напою "COCA-COLA" на процеси мислення та уваги / В. В. Артюшенко, А. В. Мамотенко, Л. П. Коваленко // Фізіологія – медицині, фармації та педагогіці: актуальні проблеми та сучасні досягнення : матеріали VI Всеукр. наук. конф. студ. та молод. вчених з фізіології з міжнар. участю, Харків, 15 трав. 2019 р. – Харків : ХНМУ, 2019. – С.5–8.