ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИТКОВІЙ РОБОТІ ЛОГОПЕДА З ДІТЬМИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті окреслено основні переваги інформаційно-комунікаційних технологій у роботі логопеда з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах дистанційного навчання; охарактеризовано особливості використання комп’ютерних технологій у корекційно-розвитковій роботі. The article outlines the main advantages of information and communication technologies in the work of a speech therapist with children with special educational needs in the context of distance learning; describes the features of the use of computer technologies in correctional and developmental work.
Опис
Ключові слова
дистанційне навчання, інформаційно-комунікаційні технології, комп’ютерні технології, синхронна та асинхронна взаємодія, корекційно-розвиткова робота, діти з особливими освітніми потребами, distance learning, information and communication technologies, computer technologies, synchronous and asynchronous interaction, correctional and developmental work, children with special educational needs
Цитування
Лященко В. М. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у корекційно-розвитковій роботі логопеда з дітьми з особливими освітніми потребами / В. М. Лященко // Система освіти і виховання дітей з особливими освітніми потребами: досвід минулого – погляд у майбутнє : до 85-річчя акад. В. І. Бондаря [Електронне видання] : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 214–219.