MINING LANDSCAPES OF KRYVYI RIH LANDSCAPE TECHNICAL SYSTEM

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Анотація
In this regard, the analysis of scientific works has been carried out and the landscape factors that cause the emergence of mining landscapes in Kryvyi Rih landscape and technical system have been considered. Mining landscapes were formed as a result of the interaction of technology and nature. Landscape processes and phenomena play a leading role in the formation and development of mining landscapes. Kryvyi Rih landscape technical system underwent significant changes during the 1880s – 2019s. The biggest changes occurred as a result of iron ore mining and storage of industrial waste. In particular, the northern steppe landscapes, the Saksagan and Ingulets riverbeds were completely destroyed along the iron ore deposits of Kryvyi Rih structure. The structure of mining landscapes has been analyzed, their classification has been developed and the detailed characteristic of each of types of mining landscapes has been given. A map has been developed that reflects the territorial organization of the main landscape complexes of the mining landscapes of Kryvyi Rih landscape technical system. The mining landscapes were formed and are developing, which today are leading in the landscape structure of Kryvbas. Emphasis has been placed on the mining and dumping type of mining landscapes. Recommendations for optimization of landscape structures of mining landscapes of Kryvyi Rih landscape technical system have been substantiated. На підставі аналізу наукових праць, розглянуто ландшафтні чинники, які обумовлюють виникнення гірничопромислових ландшафтів на території Криворізької ландшафтно-технічної системи. Гірничопромислові ландшафти утворилися в результаті взаємодії техніки і природи. Провідну роль у формуванні і розвитку гірничопромислових ландшафтів відіграють ландшафтоутворюючі процеси та явища. Криворізька ландшафтно-технічна система упродовж 1880-х–2019-х рр. зазнала значних змін. Найбільші зміни відбулися в результаті видобутку залізної руди та складування відходів виробництва. Зокрема, уздовж простягання покладів залізної руди Криворізької структури повністю знищені північно-степові ландшафти, русло р. Саксагань та р. Інгулець. Проаналізовано структуру гірничопромислових ландшафтів, розроблено їх класифікацію та наведено детальну характеристику кожного із типів гірничопромислових ландшафтів. Розроблена карта, яка відображає територіальну організацію основних ландшафтних комплексів гірничопромислових ландшафтів Криворізької ландшафтно-технічної системи. Утворилися та розвиваються гірничопромислові ландшафти, які сьогодні є провідними у ландшафтній структурі Кривбасу. Акцентована увага на кар’єрно-відвальному типі гірничопромислових ландшафтів. Обґрунтовано рекомендації, щодо оптимізації ландшафтних структур гірничопромислових ландшафтів Криворізької ландшафтно-технічної системи.
Опис
Ключові слова
landscape technical system, mining landscape, landscape structure, quarry and dump complexe, territorial organization, ландшафтно-технічна система, гірничопромисловий ландшафт, ландшафтна структура, кар’єрно-відвальний комплекс, територіальна організація
Цитування
Koptieva T. S. Mining landscapes of Kryvyi Rih landscape technical system / T. S. Koptieva // Людина та довкілля. Проблеми неоекології. – 2021. – Вип. 35. – С. 18–26.