СУЧАСНА КОНЦЕПТАЛІЗАЦІЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА: РУХ ПОЗА МЕЖІ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО ПІДХОДУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглядається сучасна концептуалізація громадянського суспільства як реакція на усвідомлення обмеженість його ліберальної теоретичної традиції з її спрощеним інституціональним ототожненням громадянського суспільства з добровільними асоціаціями та НДО. Зокрема, аналізується заклик Дж. Александера відмовитись від фокусу виключно на формальних інституціях демократії. Цей рух поза інституціональний підхід дозволяє відкрити другий культурний, вимір громадянського суспільства як солідарності спільноти, що спирається на цивільний культурний код всупереч нецивільному. В запропонованій теоретичній схемі бінарних культурних кодів громадянського суспільства детально відстежується просування з рівня мотивів діючого актора через рівень відносин до третього рівня інститутів, реальний зміст яких визначається відповідним сакральним культурним кодом. Доповнення інституційного рівня громадянського суспільства аналізом його культурного рівня також дозволяє дослідити більш складну взаємодію громадянського суспільства та демократії. This article reveals contemporary civil society conceptualization as a challenge to the restrictions of liberal theory simplistic equation of civil society with voluntary associations and NGOs. Such institutional vision of civil society was popular in 1990-th years in a period of civil society idea revival in the western social theory. For example, R. Putnem in his theory of social capital links a level of democracy and activity and number of voluntary associations. Later this narrow institutional vision of civil society was challenged both by real practice and by studies that showed ruined effect of some civil institutions for democracy development. Therefore, it explains J. Alexander’s proposal to reject a traditional focus on the formal institutions of democracy. Going beyond institutional approach opens another cultural level of civil society as a solidarity of community based on common values and cultural codes. J. Alexander’s theoretical scheme of binary cultural codes is tracing how in a civil or uncivil code we are moving from motives through relations and finally to the third level of institutions with its particular content. In such way, we supplement civil society institutional level with civil society cultural level, which also includes a role of actor, his discourses and dominated cultural codes. That is, it is argued that J. Alexander’s analysis of cultural codes does not begin traditionally from above, from the level of institutions, but from below, from the level of the individual, the individual as an active actor and his motives. From the corresponding specific code of motivation we pass to the second level of relationships and get that at the third level of institutions we have different contents of them with the same formal characteristics. Finally, this reconceptualization of civil society beyond narrow institutionalism opens a perspective to study complicated relationships between civil society and democracy.
Опис
Ключові слова
соціальні інститути, інституціональний аналіз, громадянське суспільство, культурний код, social institutions, institutional analyses, civil society, cultural code
Цитування
Пасісниченко В. Л. Сучасна концепталізація громадянського суспільства: рух поза межі інституціонального підходу / В. Л. Пасісниченко, І. М. Пасісниченко // Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки : зб. наук. пр. – Харків, 2019. – Вип. 2 (18). – С. 128–134.