ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД ЯК УМОВА ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ

dc.contributor.authorЗолотухіна, С. Т.
dc.date.accessioned2021-04-14T14:11:03Z
dc.date.available2021-04-14T14:11:03Z
dc.date.issued2018-11-23
dc.description.abstractВ статті розглянуто підготовку вчителів у різних її формах. Одне із можливих розв’язання цієї проблеми – звернення до набутого історико-педагогічного досвіду. Підготовка вчителя, як проблема, особливо гостро встала вже на початку ХІХ століття. У цей час набуває обрисів думка, що вихователю, вчителю не слід керуватися одними «педагогічними інстинктами», особистими поглядами. Йому не тільки не завадить, а й необхідно використовувати накопичені віками наукові, спеціально-педагогічні знання й результати педагогічного досвіду. В статье рассмотрена подготовка учителей в различных ее формах. Одно из возможных решения этой проблемы – обращение к приобретенному историко-педагогическому опыту. Подготовка учителя, как проблема, особенно остро встала уже в начале XIX века. В это время приобретает очертания мнение, что воспитателю, учителю не следует руководствоваться одними «педагогическими инстинктами», личными взглядами. Ему не только не помешает, но и необходимо использовать накопленные веками научные, специально-педагогические знания и результаты педагогического опыта.The article considers teacher training in its various forms. One possible solution to this problem is appeal to the acquired historical and pedagogical experience. Teacher training, as a problem, became especially acute in the early nineteenth century. At this time, the idea that the educator, the teacher should not be guided alone is taking shape "Pedagogical instincts", personal views. Not only will it not prevent him, but he must also use the scientific, special pedagogical knowledge and results of pedagogical experience accumulated over the centuries.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationЗолотухіна С. Т. Історичний досвід як умова ефективності підготовки майбутніх вчителів / С. Т. Золотухіна // Сучасні тенденції у підготовці та професійній діяльності фахівців соціальної галузі : матеріали наук.-практ. конф., Харків, 23 листоп. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 13–14.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4681
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectісторичний досвідuk_UA.UTF-8
dc.subjectпідготовка вчителівuk_UA.UTF-8
dc.subjectефективність підготовкиuk_UA.UTF-8
dc.subjectисторический опытuk_UA.UTF-8
dc.subjectподготовка учителейuk_UA.UTF-8
dc.subjectэффективность подготовкиuk_UA.UTF-8
dc.subjecthistorical experienceuk_UA.UTF-8
dc.subjectteacher traininguk_UA.UTF-8
dc.subjecteffectiveness of traininguk_UA.UTF-8
dc.titleІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД ЯК УМОВА ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ КАК УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeHISTORICAL EXPERIENCE AS A CONDITION FOR THE EFFICIENCY OF TRAINING FUTURE TEACHERSuk_UA.UTF-8
dc.typeArticleuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Золотухіна С. Т. Історичний досвід.pdf
Розмір:
394.11 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: