ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ ЩОДО СЛУЖБОВЦІВ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-10-04
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено проблеми реалізації законодавства про запобігання корупції щодо службовців органів місцевого самоврядування. Наголошено, що діяннями, пов’язаними з корупцією, за яке передбачена адміністративна відповідальність, є порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Юридична практика вже знає неодноразові випадки порушення справ про такі правопорушення шляхом складання відповідних протоколів посадовими особами Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, зокрема, його управління з обслуговування Харківської області. The publication examines the problems of implementing the legislation on the prevention of corruption in relation to employees of local self-government bodies. It was emphasized that actions related to corruption, for which administrative responsibility is provided, are violations of requirements for the prevention and settlement of conflicts of interest. Legal practice already knows of numerous cases of initiation of cases on such offenses by drawing up relevant protocols by officials of the Department of Strategic Investigations of the National Police of Ukraine, in particular, its service department of the Kharkiv region.
Опис
Ключові слова
адміністративні правопорушення, корупція, місцеве самоврядування, administrative offenses, corruption, local self-government
Цитування
Нечитайленко А. О. Деякі проблеми реалізації законодавства про запобігання корупції щодо службовців органів місцевого самоврядування / А. О. Нечитайленко, В. А. Нечитайленко // Права та основоположні свободи людини у контексті євроінтеграції України : круглий стіл до Дня юриста, 4 жовт. 2023 р. – Харків, 2023. – С. 39–41.