Матеріальна відповідальність роботодавця за невидачу документів про працю та заробітну плату або зазначення в них невірних відомостей

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2005
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті досліджуються проблеми матеріальної відповідальності роботодавця за невидачу документів про роботу та заробітну плату або зазначення в них невірних відомостей. В статье исследуются проблемы материальной ответственности работодателя за невыдачу документов о работе и заработной плате либо указания в них неверных сведений. The article examines the problems of the employer's liability for non-issuance of documents on work and wages or the indication of incorrect information in them.
Опис
Ключові слова
матеріальна відповідальність роботодавця, невидача документів про працю та заробітну плату, трудова книжка, характеристика, вимушений прогул, шкода, материальная ответственность работодателя, невыдача документов о труде и заработной плате, трудовая книжка, вынужденный прогул, ущерб, employer’s financial responsibility, non-issuance of documents on labor and wages, employment record book, damage
Цитування
Лук’янчиков О. М. Матеріальна відповідальність роботодавця за невидачу документів про працю та заробітну плату або зазначення в них невірних відомостей / О. М. Лук’янчиков // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Сер. : Право. – Харьків : ХНПУ, 2005. – Вип. 5. – С. 76–82.