Теоретичні аспекти визначення поняття права людини на життя

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2006-12-08
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Українська академія банківської справи Національного банку України
Анотація
Тези доповіді присвячені теоретичним аспектам визначення поняття права людини на життя. Аbstracts of the report are devoted to theoretical aspects definition of the concept of human right to life.Тезисы доклада посвящены теоретическим аспектам определения понятия права человека на жизнь.
Опис
Ключові слова
право людини на життя, право на біологічне існування, волевиявлення людини, право человека на жизнь, право на биологическое существование, волеизъявление человека, the human right to life, the right to biological existence, expression of human will
Цитування
Павленко Т. А. Теоретичні аспекти визначення поняття права людини на життя / Т. А. Павленко // Права людини в умовах сучасного державотворення: теоретичні і практичні аспекти : зб. тез доп. І Міжнар. наук.-практ. конф. студ. і молодих вчених, Суми, 8-9 груд. 2006 р. / Укр. акад. банк. справи Нац. банку України. – Суми, 2006. – С. 69–72.