ОСОБЛИВОСТІ ОБСТЕЖЕННЯ ПОРУШЕННЯ ГОЛОСУ В ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуті основні причини порушень голосу і мовлення у дітей. Особлива увага в статті приділяється методам обстеження порушень голосу і мовлення у дітей дошкільного віку. В статье рассмотрены основные причины нарушений голоса и речи у детей. Особое внимание в статье уделяется методам обследования нарушений голоса и речи у детей дошкольного возраста. The main causes of voice and speech disorders are considered in the article children. The article pays special attention to the methods of examination of violations voice and speech in preschool children.
Опис
Ключові слова
голос, порушення голосу, логопедичне обстеження, магістерські роботи, нарушения голоса, логопедические обследования, магистерские работы, voice, voice disorders, speech therapy examinations, master's work
Цитування
Давиденко К. А. Особливості обстеження порушення голосу в дітей дошкільного віку / К. А. Давиденко // Актуальні питання корекційної та інклюзивної освіти : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.), Т. Ю. Маркіна, Л. Є. Перетяга]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 89—94.