Формування логічного мислення в учнів початкової школи на уроках математики

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У тезах розглянуто питання формування логічного мислення в учнів початкової школи на уроках математики. З метою розвитку логічного мислення учнів початкової школи на уроках математики доцільно пропонувати пізнавальні завдання. Це дозволяє проєктувати і розвивати творчої та розумової здібності учнів, а також здійснювати перехід від репродуктивної до продуктивно-творчої діяльності. The theses examine the issue of forming logical thinking in primary schoolchildrens in mathematics lessons. In order to develop the logical thinking of primary schoolchildrens, it is advisable to offer cognitive tasks in mathematics lessons. This allows you to design and develop the creative and mental abilities of childrens, as well as make the transition from reproductive to productive and creative activity.
Опис
Ключові слова
початкова школа, логічне мислення, урок, математика, primary school, logical thinking, lesson, mathematics
Цитування
Петрова А. Формування логічного мислення в учнів початкової школи на уроках математики / А. Петрова // Актуальні проблеми навчання і виховання молодших школярів : матеріали наук. конф. студ. ф-ту початк. навч. : зб. тез наук. доп. / за заг. ред. Л. П. Ткаченко. – Харків, 2022. – Вип. 12. – С. 32.