ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ПРИ ВИВЧЕННІ МАТЕМАТИКИ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-11-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Дистанційна освіта – це тип шкільного навчання, який забезпечує навчання учням, які фізично не присутні в традиційних класах. Дистанційне навчання також може стосуватися самостійного навчання, яке пропонують освітні організації з використанням різних методів, таких як онлайн-ресурси або мобільні додатки. Використання мобільних додатків в математиці дозволяє ефективно організувати процес навчання. Distance education is a type of schooling that provides education to students who are not physically present in traditional classes. Distance learning can also refer to self-paced learning offered by educational organizations using a variety of methods, such as online resources or mobile applications. The use of mobile applications in mathematics allows you to effectively organize the learning process.
Опис
Ключові слова
дистанційне навчання, математика, самостійна освіта, Unity, distance learning, mathematics, independent education
Цитування
Штонда О. Г. Організація самостійної освітньої діяльності учнів при вивченні математики в умовах дистанційного навчання / О. Г. Штонда, І. Г. Сівочка // Наумовські читання : матеріали ХІХ наук.-метод. конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених, присвяч. року мат. освіти в Україні, Харків, 23-24 листоп. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. О. Пономарьова та ін.]. – Харків : [Б. в.], 2022. – С. 114–117.