ОСОБЛИВОСТІ СПІЛКУВАННЯ МОЛОДШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ІЗ ОДНОЛІТКАМИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-11-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації схарактеризовано особливості спілкування молодших дошкільників із однолітками. Визначені характеристики віддзеркалюють своєрідність контактів з однолітками протягом усього дошкільного періоду, але зміст спілкування, потреби, мотиви та засоби спілкування дітей суттєво змінюються з 3 до 6 років. The publication characterizes the peculiarities of communication between younger preschoolers and their peers. The identified characteristics reflect the uniqueness of contacts with peers during the entire preschool period, but the content of communication, needs, motives and means of communication of children change significantly from 3 to 6 years.
Опис
Ключові слова
психологія спілкування, діти молодшого дошкільного віку, студентські роботи, psychology of communication, children of younger preschool age, student works
Цитування
Безрукава Г. Особливості спілкування молодших дошкільників із однолітками / Г. Безрукава // Моделі життєтворчості у сучасних соціокультурних контекстах : матеріали доп. наук.-практ. on-line конф. для студ., аспірантів, викл., учителів шк., вихователів ЗДО, Харків, 10 листоп. 2023 р. / Харків нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: І. Дорожко, О. Малихіна, К. Бєляєва]. – Харків, 2023. – С. 20.