КОМПОНЕНТИ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Й ДИДАКТИКО-МЕТОДИЧНОГО СУПРОВОДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ЯК ОСНОВА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИХОВАТЕЛІВ ЗДО

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-06-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено процес вдосконалення науково-методичного забезпечення дошкільної освіти й дидактико-методичного супроводу освітнього процесу з позицій багаторічного досвіду підготовки здобувачів за спеціальністю «Дошкільна освіта» у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди. Системотвірним документом у змісті науково-методичного забезпечення дошкільної освіти є Базовий компонент дошкільної освіти. Зазначено, що сучасний стан дошкільної освіти характеризують значні зміни у системі науково-методичного забезпечення дошкільної освіти й дидактико-методичного супроводу освітнього процесу. У стані розробки і вдосконалення у контексті перегляду Базового компоненту дошкільної освіти знаходяться всі компоненти науково-методичного забезпечення. The publication examines the process of improving the scientific and methodological support of preschool education and didactic and methodological support of the educational process from the perspective of many years of experience in training applicants for the specialty "Preschool Education" at the H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University. A systematic document in the content of scientific and methodical provision of preschool education is a basic component of preschool education. It is noted that the modern state of preschool education is characterized by significant changes in the system of scientific and methodological support of preschool education and didactic and methodological support of the educational process. Under development and improvement in the context of revision of the Basic component of preschool education includes all components of scientific and methodological support.
Опис
Ключові слова
освітній процес, дошкільна освіта, науково-методичне забезпечення, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, educational process, preschool education, scientific and methodological support, H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University
Цитування
Танько Т. П. Компоненти сучасної системи науково-методичного забезпечення й дидактико-методичного супроводу дошкільної освіти як основа підвищення якості освітньої діяльності вихователів ЗДО / Т. П. Танько, В. Л. Григоренко // Освіта збереже Україну! : матеріали ІІ Всеукраїнських Прокопенківських читань, Харків, 14 черв. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 251–257.