РЕАЛІЗАЦІЯ КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНОЇ КАТЕГОРІЇ ЕМПАТІЇ В АНГЛІЙСЬКІЙ НАРОДНІЙ КАЗЦІ

dc.contributor.authorНевська, Ю.
dc.date.accessioned2023-09-05T09:31:55Z
dc.date.available2023-09-05T09:31:55Z
dc.date.issued2023-04-20
dc.description.abstractУ публікації досліджено категорію емпатії в англійській народній казці. Емпатія, як доведено дослідниками, пронизує усю людську комунікацію. Особливо багаті на вияви емпатії фольклорні й художні тексти, зокрема казки. Саме у казках, які призначені для чутливого вуха дитини, і покликані стати моделлю моральної й соціально прийнятної поведінки для дітей, прояви емпатії найбільш очевидні. Зазначено, що розвиток сюжету англійських казок багато в чому зумовлений емпатійними перевагами оповідача (наратора) й фокусом як його емпатії, так і емпатії персонажів казок. Як позитивна, так і негативна емпатія впливають на розвиток сюжету, причому ця емпатія може бути вербальною чи невербальною. The publication examines the category of empathy in English folk tale Empathy, as proven by researchers, permeates all human communication. Folkloric and artistic texts, in particular fairy tales, are especially rich in expressions of empathy. It is in fairy tales that are intended for the sensitive ear of a child and are meant to be model of moral and socially acceptable behavior for children, manifestations of empathy are most obvious. It is noted that the development of the plot of English fairy tales is largely determined by the empathic preferences of the storyteller (narrator) and the focus of both his empathy and the empathy of the characters in the fairy tales. Both positive and negative empathy affect the development of the plot, and this empathy can be verbal or non-verbal.
dc.identifier.citationНевська Ю. Реалізація комунікативно-прагматичної категорії емпатії в англійській народній казці / Ю. Невська // Сучасні філологічні і методичні студії: проблематика і перспективи [Електронне видання] : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. для науковців, викладачів, учителів, здобувачів вищ. освіти, Харків, 20 квіт. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 47–49.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/12366
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectемпатія
dc.subjectанглійська народна казка
dc.subjectдискурс
dc.subjectempathy
dc.subjectEnglish folk tale
dc.subjectdiscourse
dc.titleРЕАЛІЗАЦІЯ КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНОЇ КАТЕГОРІЇ ЕМПАТІЇ В АНГЛІЙСЬКІЙ НАРОДНІЙ КАЗЦІ
dc.title.alternativeIMPLEMENTATION OF THE COMMUNICATIVE-PRAGMATIC CATEGORY EMPATHY IN ENGLISH FOLK-TALES
dc.typeConference proceedings
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Невська Ю. Реалізація комунікативно-прагматичної категорії емпатії.pdf
Розмір:
2.82 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: