ПІДХОДИ ТА ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ХОРЕОГРАФІЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті визначено основні підходи (цілісний, рефлексивний, соматичний, інтеграція мистецтв і нових технологій у хореографічній освіті, міжкультурний) та принципи (проблемності, аксіологічності, варіативності, креативності) формування міжкультурної компетентності майбутніх учителів хореографії. The article identifies the main approaches (holistic, reflective, somatic, integration of arts and new technologies in choreographic education, intercultural) and principles (problems, axiology, variability, creativity) of intercultural competence of future teachers of choreography.
Опис
Ключові слова
міжкультурна компетентність, підходи, принципи, формування, майбутній учитель хореографії, intercultural competence, approaches, principles, formation, future teacher of choreography
Цитування
Тіщенко О. М. Підходи та принципи формування міжкультурної компетентності майбутніх учителів хореографії / О. М. Тіщенко // Розвиток системи управління закладом освіти : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, Харків, 19 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Р. Черновол-Ткаченко, О. Мармази, О. Гречаник]. – Харків, 2021. – С. 257–260.