ПОНЯТТЯ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ У СВІТОВІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ДУМЦІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено неформальну освіту дорослих у світовій педагогічній думці. Неформальна освіта відноситься до будь-якого типу навчання або освіти, яка відбувається за межами формального навчального закладу, такого як школа, коледж чи університет. Цей тип освіти часто спрямований на розвиток практичних навичок і знань, які можна застосувати у реальному світі. The publication explores non-formal adult education in the world's pedagogical thought. Non-formal education refers to any type of learning or education that takes place outside of a formal educational institution such as a school, college or university. This type of education is often aimed at developing practical skills and knowledge that can be applied in the real world.
Опис
Ключові слова
неформальна освіта, освіта дорослих, педагогічні дослідження, non-formal education, adult education, educational research
Цитування
Хоменко С. В. Поняття неформальної освіти дорослих у світовій педагогічній думці / С. В. Хоменко, О. В. Семенченко // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VIІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 16–18 берез. 2023 р. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 126–128.