ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-12-12
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У тезах розглянуто особливості впровадження в освітній процес інноваційних технологій та створення психологічних умов для формування особистості майбутнього вихователя як суб’єкта інноваційної діяльності. Проаналізовано результати впровадження інноваційних технологій в освітній процес закладу вищої освіти з елементами тренінгової роботи. The article authors have revealed the specific features of introduction of innovative technologies in educational process and creation of psychological conditions for formation of personality of future kindergartener as a subject of innovative activity. The results of introduction of innovative techniques in the educational process of higher education institution with elements of training work have been analyzed.
Опис
Ключові слова
інновація, інноваційні технології, розвиток особистості, освітній процес, тренінгова робота, дошкільна освіта, innovation, innovation technologies, personality development, educational process, training work, preschool education
Цитування
Довженко О. О. Інноваційні технології як чинник розвитку особистості в освітньому процесі / О. О. Довженко, Ю. Ю. Ходикіна // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 12 груд. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Д. Бойчук та ін.]. – Харків, 2020. – С. 262–265.