Участь жіноцтва у Харківському товаристві поширення в народі грамотності

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-03-29
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розкрито участь жінок у Харківському товаристві поширення грамотності в народі (1869-1914 рр). Зазначено, що жінки виступали активними діячками різноманітних відділів Товариства – шкіл, бібліотек, читалень, ініціювали й організовували різноманітні заходи - читання, вистави, лекції тощо. Своєю працею вони сприяли підвищенню культурно-освітнього рівня містян, в тому числі й жінок, формуванню громадської свідомості. Така діяльність надавала досвід громадського активізму самим жінкам, багато з яких пізніше стали організаторками товариств, що боролись за права жінок. The article reveals the participation of women in the Kharkiv Society for the Spread of Literacy among the People (1869-1914). It is noted that women were active in various departments of the Society - schools, libraries, reading rooms, initiated and organized various events - readings, performances, lectures, etc. Through their work, they contributed to raising the cultural and educational level of the townspeople, including women, and shaping public consciousness. Such activities provided experience in civic activism to the women themselves, many of whom later became organizers of societies that fought for women's rights.
Опис
Ключові слова
Харківське товариство поширення в народі грамотності, жінки, бібліотеки, читальні, Харків, початок ХХ ст., Kharkiv Society for the Spread of Literacy among the People, women, libraries, reading rooms, Kharkiv, early twentieth century
Цитування
Ніколаєнко О. О. Участь жіноцтва у Харківському товаристві поширення в народі грамотності / О. О. Ніколаєнко // Науково-освітянська еліта та формування інтелектуального потенціалу української нації : матеріали ІІ Всеукр. наук. конф., присвяч. пам’яті д-ра іст. наук, проф. В. Я. Білоцерківського, Харків, 29 берез. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; за заг. ред. О. С. Гончарової]. – Харків, 2024. – С. 270–280.