ФУТБОЛ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ СПРИТНОСТІ В УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-03-28
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківська державна академія фізичної культури
Анотація
В роботі розглядаються засоби та форми проведення тренувальних занять з футболу щодо розвитку спритності в учнів старших класів. Мета роботи – теоретично дослідити можливості футболу для підвищення рівня розвитку спритності старших школярів. Наведені засоби футболу для старшокласників; переваги та недоліки дистанційного навчання. Доведено, що футбол є цікавим, популярним та дієвим засобом фізичного виховання у будь-якому віці. Старшокласники із задоволенням грають у футбол та виконують футбольні вправи що сприяють розвитку комунікативних якостей та фізичних здібностей, в тому числі й спритності. The work examines the means and forms of conducting football training sessions for the development of dexterity in high school students. The purpose of the work is to theoretically investigate the possibilities of football to increase the level of development of dexterity of senior schoolchildren. The given means of football for high school students; advantages and disadvantages of distance learning. It has been proven that football is an interesting, popular and effective means of physical education at any age. High school students play football with pleasure and perform football exercises that contribute to the development of communication skills and physical abilities, including dexterity.
Опис
Ключові слова
спритність, футбол, старші школярі, урок фізичної культури, agility, football, senior pupils, physical education lesson
Цитування
Кривенцова І. Футбол як засіб розвитку спритності в учнів старших класів / І. Кривенцова, Н. Іщенко // Молодий вчений: сучасні тенденції формування та збереження здоров’я людини : зб. тез VІІ Всеукр. молод. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 28–29 берез. 2024 р. – Харків, 2024. – С. 140–145.