ФІЗИКА МАГНІТООПОРУ: ДОВГИЙ ШЛЯХ ВІД ЯВИЩА ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-03
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У тезах розглянуто явище магнітоопору, історія його дослідження та технічне використання. Theses examine the physics of magnetoresistance, the effects of magnetoresistance, their types, and how the discoveries developed historically.
Опис
Ключові слова
ефект магнітоопору, анізотропний магнітоопір, тунельний магнітоопір, гігантський магнітоопір, magnetoresistance effect, anisotropic magnetoresistance, tunnel magnetoresistance, giant magnetoresistance
Цитування
Юрченко О. В. Фізика магнітоопору: довгий шлях від явища до практичного застосування / О. В. Юрченко, Є. В. Криворучко // Наумовські читання : зб. тез доп. учасників XX Всеукр. наук.-метод. конф. здобувачів вищ. освіти та молодих вчених, присвяч. 300-річчю з дня народж. Г. С. Сковороди, Харків, 3–4 листоп. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Жерновникової]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 302–305.