Біостимулятори – як фактор підвищення стійкості шовковичного шовкопряда до дії факторів навколишнього середовища

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2012
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Наведено аналіз впливу різних за механізмами дії біостимуляторів на життєздатність і продуктивність шовковичного шовкопряда, встановлено, що їх ефективність коливається в залежності від механізму дії, сезону вигодівлі, погодних умов, рівня агротехніки, годування шовкопряда і фізіолого-біохімічного стану організму шовковичного шовкопряда в момент застосування біостимуляторів. Приведен анализ влияния разных по механизму действия биостимуляторов на жизнеспособность и продуктивность тутового шелкопряда, установлено, что их эффективность колеблется в зависимости от механизма действия, сезона кормления, погодных условий, уровня агротехники, кормления шелкопряда и физиолого-биохимического состояния организма тутового шелкопряда в момент использования биостимуляторов. Приведен анализ влияния разных по механизму действия биостимуляторов на жизнеспособность и продуктивность тутового шелкопряда, установлено, что их эффективность колеблется в зависимости от механизма действия, сезона кормления, погодных условий, уровня агротехники, кормления шелкопряда и физиолого-биохимического состояния организма тутового шелкопряда в момент использования биостимуляторов. Influence of biostimulants, which are different by mechanism of action, on viability and efficiency productivity of silkworm is presented. it was proved, that their efficiency depends on the mechanism of action, season of rearing, weather conditions, level of agrotechnology, physiological & biochemical condition of silkworm organism at the moment of use of biostimulants.
Опис
Ключові слова
вигодівля, біостимулятор, життєздатність, продуктивність, шовковичний шовкопряд, выкормка, биостимулятор, жизнеспособность, продуктивность, тутовый шелкопряд, rearing, biostimulant, vitality, productivity, silkworm
Цитування
Мухіна О. Ю. Біостимулятори – як фактор підвищення стійкості шовковичного шовкопряда до дії факторів навколишнього середовища / О. Ю. Мухіна // Біологія та валеологія : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Вип. 14. – Харків : ХНПУ, 2012. – С. 61–66.