Гараманти – європеоїдне населення Африки

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-03-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті проаналізувати еволюційний шлях племені гарамантів. В статье проанализирован эволюционный путь племени гарамантов. The article analyzes the evolutionary path of the tribe of Garamants.
Опис
Ключові слова
населення Гарамантиди, еволюційний шлях племені, Африка, європеоїдне населення, магістерські роботи, населения Гарамантиды, эволюционный путь племени, Африка, европеоидное населения, магистерские работы, population of Garamanthida, the evolutionary path of the tribe, Africa, yevropeidne population, master's work
Цитування
Авраменко Є.С. Гараманти – європеоїдне населення Африки / Є. С. Авраменко // Сходознавство. Актуальність та перспективи : тези доп. І Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 20 берез. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [уклад.: Н. В. Руда, Л. М. Ямпольська]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 239–240.