Основнi ознаки фiктивних iнвестицiйних проектiв

dc.contributor.authorСмілянська, О. О.
dc.date.accessioned2021-06-11T10:09:05Z
dc.date.available2021-06-11T10:09:05Z
dc.date.issued2020
dc.description.abstractВ статтi розглянутi основнi ознаки фiктивних iнвeстицiйних прoeктiв. В інвестиційній політиці першочерговим завданням залишається збереження інвестиційної привабливості, зміцнення міжнародного іміджу та нарощування обсягу залучення інвестицій з усіх доступних та можливих джерел. Для вирішення даної проблеми, необхідно змінити сам підхід до отримання та використання інформації, змістивши акцент своїх зусиль і здійснити додаткові перевірки, щоб переконатися в надійності проекту. В статье рассмотрены основные признаки фиктивных инвестиционных проектов. В инвестиционной политике первоочередной задачей остается сохранение инвестиционной привлекательности, укрепления международного имиджа и наращивания объема привлечения инвестиций из всех доступных и возможных источников. Для решения данной проблемы, необходимо изменить сам подход к получению и использованию информации, сместив акцент своих усилий и осуществить дополнительные проверки, чтобы убедиться в надежности проекта. The article examines the main features of fictitious investment projects. In the investment policy, the priority task is to maintain investment attractiveness, strengthen the international image and increase the volume of attracting investments from all available and possible sources. To solve this problem, it is necessary to change the very approach to obtaining and using information, shifting the focus of their efforts and carrying out additional checks to ensure the reliability of the project.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationСмілянська О. О. Основнi ознаки фiктивних iнвестицiйних проектiв / О. О. Смілянська / / Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали ІV Міжвуз. студент. наук. конф., Харків, 20 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2020. – С.114 –116 .uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5396
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectiнвeстицiйний прoeктuk_UA.UTF-8
dc.subjectпідприємницькi структуриuk_UA.UTF-8
dc.subjectуправління інвестиціямиuk_UA.UTF-8
dc.subjectстуденськi роботиuk_UA.UTF-8
dc.subjectинвестиционный проектuk_UA.UTF-8
dc.subjectпредпринимательские структурыuk_UA.UTF-8
dc.subjectуправление инвестициямиuk_UA.UTF-8
dc.subjectстуденческие работыuk_UA.UTF-8
dc.subjectinvestment projectuk_UA.UTF-8
dc.subjectbusiness structuresuk_UA.UTF-8
dc.subjectinvestment managementuk_UA.UTF-8
dc.subjectstudent workuk_UA.UTF-8
dc.titleОсновнi ознаки фiктивних iнвестицiйних проектiвuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeОсновные признаки фиктивных инвестиционных проектовuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeThe main signs of fictitious investment projectsuk_UA.UTF-8
dc.typeConference proceedingsuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Смілянська О. О. Основнi ознаки фiктивних iнвестицiйних проектiв.pdf
Розмір:
752.48 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: