Співпраця з батьками дитини з особливими освітніми потребами при вивченні курсу «Я досліджую світ»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-05-04
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті висвітлено особливості співпраці вчителів з батьками учнів з особливими освітніми потребами у сучасному навчально-виховному процесі саме при вивченні курсу «Я досліджую світ». Наведено особливості такої співпраці. Зазначено, що співпраця вчителів та батьків учнів з особливими освітніми потребами вимагає відкритості, розуміння та гнучкості, адаптованої до конкретних потреб кожної дитини. The article highlights the peculiarities of cooperation between teachers and parents of students with special educational needs in the modern educational process, especially when studying the course "I explore the world". The features of such cooperation are given. It is noted that cooperation between teachers and parents of students with special educational needs requires openness, understanding and flexibility adapted to the specific needs of each child.
Опис
Ключові слова
співпраця вчителів з батьками, діти з особливими освітніми потребами, природознавство, студентські роботи, cooperation between, teachers and parents, children with special educational needs, natural science, student works
Цитування
Руднєва Д. Співпраця з батьками дитини з особливими освітніми потребами при вивченні курсу «Я досліджую світ» / Д. Руднєва // Студентські ініціативи: теорія і практика початкової освіти : матеріали V наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти першого року навчання, Харків, 4 трав. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків, 2024. – С. 41.