ОСОБЛИВОСТІ ПОШКОДЖЕННЯ ДУБОВОГО ЛИСТЯ КОМАХАМИ–ФІЛОФАГАМИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено особливості пошкодження дубового листя комахами-філофагами. Виокремлено деякі основні типи пошкодження листя дуба та перелік видів комах які можуть їх спричинити. Зазначено, що пошкодження листя дуба досить різноманітні, можуть з’являтися у різний час та мати різну інтенсивність. The publication examines the specifics of damage to oak leaves by phyllophage insects. Some main types of damage to oak leaves and a list of insect species that can cause them are highlighted. It is noted that damage to oak leaves is quite diverse, can appear at different times and have different intensities.
Опис
Ключові слова
ентомофауна, комахи-філофаги, дубові насадження, entomofauna, phyllophage insects, oak plantations
Цитування
Формазюк О. Ф. Особливості пошкодження дубового листя комахами-філофагами / О. Ф. Формазюк, Т. Ю. Маркіна // Харківський природничий форум [Електронне видання] : VІ Міжнар. конф. молодих учених, Харків, 18–19 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Д. Бойчук, І. А. Іонов, Д. В. Леонтьєв та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 392–394.