ПОЛІТИЧНИЙ КУРС ДЖАВАХАРЛАЛА НЕРУ (1950 ‒ 1964): ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА «ІНДІЙСЬКОГО СОЦІАЛІЗМУ»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-24
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано політичний курс прем’єр-міністра Республіки Індії Джавахарлала Неру, визначено особливості моделі «індійського соціалізму». Зазначено, що прихід індійських соціалістів до влади суттєво покращив соціальне становище в країні. Після проведених економічних реформ зменшився вплив іноземного капіталу в економіці держави, однак прорахунки у зовнішній політиці призвели до економічних і політичних труднощів, які суттєво підірвали позиції Індійського національного конгресу. The publication analyses the political course of the Prime Minister of the of the Republic of India, Jawaharlal Nehru, and identifies the features of the of the model of "Indian socialism". It is noted that the Indian socialists' coming to power significantly improved the social situation in the country. After the economic reforms, the influence of foreign capital in the economy of the State decreased, but miscalculations in foreign policy led to economic and political difficulties that significantly undermined the position of the Indian National Congress.
Опис
Ключові слова
Джавахарлал Неру, історія Індії, індійський соціалізм, студентські роботи, Jawaharlal Nehru, history of India, Indian socialism, student works
Цитування
Цицхвая В. М. Політичний курс Джавахарлала Неру (1950‒1964): теорія і практика «індійського соціалізму» / В. М. Цицхвая // Сходознавство. Актуальність та перспективи [Електронне видання] : матеріали доп. ІV Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 24 берез. 2023 р. : [у 2 ч.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. В. Руда (голова) та ін.]. – Харків, 2023. – Ч. 2. – С. 60–62.