РОЛЬ І МІСЦЕ ТЕХНІЧНОГО КОНСТРУЮВАННЯ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-12-12
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Авторами запропонована доцільна інтеграція особистого досвіду майбутнього учителя щодо технічного конструювання, набутого під час проходження педагогічної практики в закладах середньої освіти, до його компетентності з технічного конструювання, яке відповідає сучасним вимогам освіти і сприяє реформуванню повної загальної середньої освіти на компетентнісних засадах. The authors have revealed the appropriate integration of future teacher’s personal technical design experience, acquired during pedagogical practice in secondary education institutions, into his competence in technical design. It meets the modern educational requirements and contributes to the reform of general secondary education on a competent basis.
Опис
Ключові слова
технічне конструювання, компетентність, педагогічна практика, реформа освіти, technical design, competence, pedagogical practice, reform of education
Цитування
Дейниченко Г. В. Роль і місце технічного конструювання в умовах реформування загальної середньої освіти / Г. В. Дейниченко, Т. І. Дейніченко // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 12 груд. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Д. Бойчук та ін.]. – Харків, 2020. – С. 167–170.