Соціокультурний простір та господарське життя єврейського населення в період Другої світової війни на прикладі Артемівського (Бахмутського) району

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі зазначається, що єврейське населення займало всі ланки суспільства. Вони приймали активну участь а адміністративному управлінні, самоврядуванні, в культурному житті міста, в медичній та аптечній справі, в науковій та навчальній сферах. Акцент зроблено на зростанні кількості єврейського населення, налічується близько 20-25 відсотків від всього населення Бахмута. Доведено, що в Україні антиєврейський геноцид мав особливо жорстоку форму: у розумінні нацистів, тут жили не просто євреї, a євреї «більшовицькі», нібито складова основа радянської влади, які представляли собою рушійну силу світової революції, для запобігання якої і необхідно було будь-якими способами позбутися від її носіїв. The paper notes that the Jewish population occupied all parts of society. They took an active part in administrative management, self-government, in the cultural life of the city, in medical and pharmacy business, in scientific and educational spheres. Emphasis is placed on the growth of the Jewish population, accounting for about 20- 25 percent of the total population of Bakhmut. It has been proven that the anti-Jewish genocide in Ukraine was particularly brutal: according to the Nazis, it was not just Jews who lived here, but "Bolshevik" Jews, supposedly part of the Soviet government. what ways to get rid of its carriers.
Опис
Ключові слова
єврейське населення, геноцид, радянська влада, Jewish population, genocide, Soviet power
Цитування
Вільк Д. О. Соціокультурний простір та господарське життя єврейського населення в період Другої світової війни на прикладі Артемівського (Бахмутського) району : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістра : спец. 014.03 Середня освіта (Історія) / Д. О. Вільк ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. історії України. – Харків, 2022. – 51 с. + дод.
Колекції