Збірник завдань із граматики для самостійної роботи студентів першого курсу факультету іноземної філології (німецька мова як друга іноземна)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2012-04-13
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Посібник розрахований на студентів І курсу факультету іноземної філології, які вивчають німецьку мову як другу іноземну мову. Метою збірника є забезпечення студентів додатковими матеріалами для самостійної роботи над граматикою німецької мови. У кожному розділі морфології та синтаксису завдання розташовані за принципом зростання труднощів і закінчуються вправами на переклад з української мови на німецьку. Посібник містить контрольні тести та словник граматичних термінів і є добрим доповненням до всіх чинних підручників німецької мови. The manual is intended for first-year students of the Faculty of Foreign Philology, who study German as a second foreign language. The purpose of the collection is to provide students with additional materials for independent work on the grammar of the German language. In each section of morphology and syntax, the tasks are arranged according to the principle of increasing difficulty and end with exercises on translation from the Ukrainian language into German. The guide contains control tests and a dictionary of grammar terms and is a good addition to all current German language textbooks.
Опис
Ключові слова
граматика німецької мови для початківців, морфологія, синтаксис, складносурядне речення, складнопідрядне речення, контрольні тести, вправи на переклад, список граматичних термінів, german grammar for beginners, morphology, syntax, complex sentence, complex sentence, control tests, translation exercises, list of grammatical terms
Цитування
Збірник завдань з граматики для самостійної роботи студентів першого курсу факультету іноземної філології (німецька мова як друга іноземна / В. В. Скачкова, Н. Ю. Кутова, І. М. Іщенко, Я. Ю. Макуєва, С. В. Пантелєєва ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2012. – 90 с.