POSITIVE AND NEGATIVE POLITENESS STRATEGIES IN THE DISCOURSE OF THE HISTORICAL DRAMA THE CROWN: RESEARCH FRAMEWORK

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
The paper investigates the identification of how positive and negative politeness strategies are manifested in the communication between the characters of The Crown and how these strategies are used to achieve different communicative goals. У публікації досліджено виявлення того, як позитивні та негативні стратегії ввічливості проявляються в комунікації між персонажами "Корони" і як ці стратегії використовуються для досягнення різних комунікативних цілей.
Опис
Ключові слова
communication, discourse, master's theses, комунікація, дискурс, магістерські роботи
Цитування
Корнєєв М. В. Positive and negative politeness strategies in the discourse of the historical drama the crown: research framework / М. В. Корнєєв, T. V. Podufalova // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених [Електронне видання] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молодих учених, Харків, 14 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2020. – С. 160–161.