MOTOR ABILITIES: IDENTIFICATION OF DEVELOPMENT LEVEL IN BOYS AGED 12-14

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Товариство з обмеженою відповідальністю "ОВС"
Анотація
The study objective is to determine the possibility of identifying the state of strength abilities development in boys aged 12-14, using the methodology of multidimensional statistics. Визначена можливість розпізнання стану розвитку рухових здібностей у хлопців 12-14 років на основі методології багатовимірних статистик. Определена возможность распознавания состояния развития двигательных способностей у ребят 12–14 лет на основе методологии многомерных статистик.
Опис
Ключові слова
motor abilities, discriminant analysis, pattern recognition, boys, рухові здібності, дискримінантний аналіз, розпізнання образів, хлопці, двигательные способности, дискриминантный анализ, распознавание образов, ребята
Цитування
Khudolii O. Motor Abilities: Identifcation of Development Level in Boys Aged 12-14 / O. Khudolii and etc. // Теорія та методика фізичного виховання. – 2019. – Т. 19, № 3. – С. 139–147.