ХРИСТИЯНСЬКІ МОТИВИ В АНГЛОМОВНОМУ АНТИУТОПІЧНОМУ ДИСКУРСІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі розглядається специфіка біблійних мотивів в англомовному антиутопічному дискурсі. Було проведено комплексний аналіз основних біблійних мотивів з застосуванням різноманітних дослідницьких методів. Основний фокус у вивченні адаптації біблійних мотивів у літературі та кіно зроблено на їх класифікації за семантичними та жанрово-стилістичними ознаками. Ця робота сприяє глибшому розумінню символічних вимірів відображення політичного та соціального устрою, культури та суспільних цінностей в антиутопічних наративах. Проведено всебічний аналіз найбільш частотних біблійних мотивів в антиутопічній літературі та кінематографі. Виявлено ключові мотиви й алюзії, що насичують ці твори особливою глибиною та розкривають екзистенційні теми через багатогранну біблійну символіку. The paper explores the significance of biblical motifs in the anglophone dystopian discourse. An extensive exploration of significant biblical motifs was conducted using diverse research approaches. The main focus in the study of biblical motifs adaptation in literature and cinema is made on their classification from a semantic and genre-stylistic perspective. This work contributes to a deeper understanding of the symbolic dimensions of political and social structures, culture, and societal values in dystopian narratives. In this study, we conducted a fundamental analysis of the most frequent biblical motifs in dystopian literature and cinema. We identified key motifs and allusions, which enrich the works with unique depth and reveal existential themes through multifaceted biblical symbolism.
Опис
Ключові слова
біблійний мотив, англомовний антиутопічний дискурс, символізм, семантика, новозавітні мотиви, старозавітні мотиви, біблійні алюзії, антиутопія, biblical motifs, anglophone dystopian discourse, symbolism, semantics, New Testament motifs, Old Testament motifs, biblical allusions, dystopia
Цитування
Сенюк М. М. Християнські мотиви в англомовному антиутопічному дискурсі : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 035.041 Філологія (герман. мови та літ. (переклад включно), перша – англ.) / М. М. Сенюк ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. практики англ. ус. і писем. мовлення. – Харків, 2023. – 100 с.
Колекції