АКСІОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ПИТАНЬ ДИТИНСТВА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-03
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі розкривається виключне значення цінностей для розвитку особистості та висвітлюються особливості дослідження питань дитинства з точки зору аксіологічного підходу. Так, аксіологічний підхід дозволяє розглядати дитину як безумовну цінність, а дитинство – як важливий період формування особистих цінностей; визначає суспільно значущі цінності. In the article, the author reveals the exceptional importance of values for the development of personality and highlights the specific features of the study of the issues of childhood according to the axiological approach. According to the axiological approach, a child is considered to be an unconditional value and childhood is considered to be an important period of formation of personal values. This approach also helps define socially significant values, which, thanks to the influence of external factors and the activation of child’s internal forces.
Опис
Ключові слова
аксіологічний підхід, дитинство, дитина, цінності, дослідження, axiological approach, childhood, child, values, study
Цитування
Лупаренко С. Є. Аксіологічний підхід до дослідження питань дитинства / С. Є. Лупаренко // Наумовські читання : зб. тез доп. учасників XX Всеукр. наук.-метод. конф. здобувачів вищ. освіти та молодих вчених, присвяч. 300-річчю з дня народж. Г. С. Сковороди, Харків, 3–4 листоп. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Жерновникової]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 365–368.