ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ТА ШКОЛА : З ІСТОРІЇ ФОРМУВАННЯ ВЗАЄМОВІДНОСИН У ПОВОЄННІ ЧАСИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, ПФ «Колегіум»
Анотація
У статті аналізується процес повоєнного відродження й наступний розвиток зв’язків педагогічного колективу Харківського державного педагогічного інституту імені Г. С. Сковороди зі школами Харкова й області. Значна увага приділяється становленню та постійному вдосконаленню форм і методів цієї діяльності, упровадженню в практичну діяльність учителів провідних технологій навчання й виховання учнів, стабільній підтримці зв’язків інституту з його випускниками, надання їм допомоги в удосконаленні педагогічної майстерності. В статье анализируется процесс послевоенного возрождения и последующего развития связей педагогического коллектива Харьковского педагогического института имени Г. С. Сковороды со школами Харькова и области. Большое внимание уделяется становлению и постоянному совершенствованию форм и методов этой работы, внедрению в практику работы учителей передовых технологий обучения и воспитания школьников, стабильному поддержанию связей института с его выпускниками, оказанию им помощи в совершенствовании педагогического мастерства.
Опис
Ключові слова
ХДПІ імені Г. С. Сковороди, школа, випускники, ХГПИ имени Г. С. Сковороды, школа, выпускники, Kharkov State Pedagogical Institute named after G.S. Skovoroda, school, graduates
Цитування
Бережна С. В. Харківський державний педагогічний університет та школа : з історії формування взаємовідносин у повоєнні часи / Бережна С. В., Кучемко М. М. // Збірник наукових праць [Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди]. – Сер. : Історія та географія. – Харків : Колегіум, 2016. – Вип. 53. – С. 101–107.