АНАЛІЗ ДОСВІДУ РОБОТИ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА З ПРОФІЛАКТИКИ ІНТЕРНЕТ-ЗАЛЕЖНОСТІ ПІДЛІТКІВ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано роботу соціального педагога з профілактики інтернет-залежності підлітків у закладах загальної середньої освіти. Зазначено, що профілактика інтернет-залежності підлітків є комплексним процесом. Особливу увагу слід звернути на такі аспекти, як формування позитивної мотивації до здорового способу життя, досягнення життєвого успіху, розвиток самостійності та вміння саморегуляції, підтримка здорових стосунків з однолітками та дорослими, навички адекватної поведінки в соціальних мережах, збільшення самооцінки та самоповаги. The publication analyses the work of a social pedagogue on the prevention of Internet addiction among adolescents in general secondary education institutions. It is noted that the prevention of adolescent Internet addiction is a complex process. Particular attention should be paid to such aspects as the formation of positive motivation for a healthy lifestyle, achievement of life success, development of independence and self-regulation skills, maintaining healthy relationships with peers and adults, skills of appropriate behaviour in social networks, increasing self-esteem and self-esteem.
Опис
Ключові слова
соціально-педагогічна діяльність, профілактика, Інтернет, підлітки, заклади загальної середньої освіти, social and pedagogical activity, prevention, Internet, adolescents, general secondary education institutions
Цитування
Приходна А. О. Аналіз досвіду роботи соціального педагога з профілактики інтернет-залежності підлітків у закладах загальної середньої освіти / А. О. Приходна // Актуальні проблеми досліджень у галузі соціальної педагогіки і соціальної роботи [Електронне видання] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищ. освіти, Харків, 19 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Д. Бойчук, С. В. Бережна, М. П. Васильєва та ін.] – Харків, 2023. – С. 165–167.