Удосконалення системи мотивації персоналу організації до творчої діяльності

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У дослідженні проведено аналіз наукових напрацювань із проблеми удосконалення системи мотивації персоналу до творчої діяльності. Уточнено суть і структуру творчої діяльності, визначено зміст управління творчою діяльністю персоналу та засоби формування мотивації персоналу до неї, упорядковано діагностичний інструментарій вимірювання управлінської діяльності з удосконалення системи мотивації персоналу. Розроблено комплексно-цільову програму з удосконалення означеного аспекту управління. In the study, an analysis of scientific developments on the problem of improving the system of motivating personnel for creative activity was carried out. The essence and structure of creative activity has been clarified, the content of managing the creative activity of the staff and the means of forming the motivation of the staff for creative activity have been defined, the diagnostic toolkit for measuring management activity for improving the staff motivation system has been organized. A comprehensive and targeted program for improving this aspect of management has been developed.
Опис
Ключові слова
творчість, творча діяльність, мотивація, персонал, управління, creativity, creative activity, motivation, personnel, management
Цитування
Андрусь Г. Ю. Удосконалення системи мотивації персоналу організації до творчої діяльності : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 073 Менеджмент / Г. Ю. Андрусь ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. наук. основ упр. – Харків, 2022. – 94 с. : табл. + дод.
Колекції