ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ РИМСЬКОЇ АРМІЇ В ЕПОХУ ІМПЕРІЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Наукова робота присвячена основним аспектам і традиціям повсякденного життя римської армії в контексті соціальної, політичної і культурної історії Римської держави I ст. до н. е. – V ст. н. е. Детально висвітлюються армійські будні та свята, різні види будівельної діяльності, адміністративно–поліцейські функції, службова діяльність, навчання і тренування, повсякденний побут і розваги римських легіонерів, відтворюється як матеріальне середовище, в якому існувало і діяло військове співтовариство, так і внутрішні та зовнішні соціальні зв’язки, сімейні і міжособистісні стосунки, правовий і суспільний статус, прибутки і привілеї, корпоративна та групова ідентичність римських військових, характерна для них картина світу, система цінностей і соціальна психологія, релігійні вірування. The research work is devoted to the aspects and traditions of everyday life of the Roman army in the context of the social, political and cultural history of the Roman state in the first century BC – third century AD. The book covers in detail army weekdays and holidays, various types of construction activities, administrative and police functions, service routine, education and training, everyday life and entertainment of Roman soldiers, and recreates both the material environment in which the military community existed and operated, as well as internal and external social ties, family and interpersonal relationships, legal and social status, income and privileges, corporate and group identity of the Roman military, their characteristic worldview, value system and social psychology, religious beliefs.
Опис
Ключові слова
Стародавній Рим, римська армія, дисципліна, спорт, римська тактика, римська стратегія, Ancient Rome, Roman army, discipline, sport, Roman tactics, Roman strategy
Цитування
Пархоменко В. О. Повсякденне життя римської армії в епоху імперії : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.03 Середня освіта (Історія) / В. О. Пархоменко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. всесвіт. історії. – Харків, 2024. – 86 с. : іл. + дод.
Колекції