Комплекс жуків-короїдів ялини у ботанічному саду ХНУ ім. В. М. Каразіна

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-09-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Метою даної роботи було визначення виду короїдів, що колонізують ялини. Комплекс короїдів складався з чотирьох видів: Ips tipographus, Pityogenes chalcographus, Crypturgus cinereus, C.subcribrosus. Деякі види ялини не колонізували короїди.P. engelmannii, P. omorika, P. pungensбули колонізованіI. типограф. P. obovata виявився колонізованим чотирма видами короїдів. Целью данной работы было определить виды короедов, которые колонизируют ели. Комплекс короедов состоит из четырех видов: Ips tipographus, Pityogenes chalcographus, Crypturgus cinereus, C.subcribrosus. Некоторые виды ели не были заселены короедами. engelmannii, P. omorika, P. pungens был колонизирован I. tipographus. Оказалось, что P. obovata была колонизирована четырьмя видами короедов. 13 species of spruce were surveyed in the Botanical garden. The aim of this work was to determine the species of bark beetles that colonizes spruces. Complex of the bark beetles comprised four species: Ips tipographus, Pityogenes chalcographus, Crypturgus cinereus, C. subcribrosus. Some species of spruce wasn’t colonized by bark beetles. P. engelmannii, P. omorika, P. pungens was colonized by I. tipographus. P. obovata proved to have been colonized by four species of bark beetles.
Опис
Ключові слова
короїди, колонізації, ялина, інтродуковані рослини, ботанічний сад, ХНУ ім. Каразіна, короеды, колонизации, ель, интродуцированные растения, ботанический сад, ХНУ им. Каразина, bark beetles, colonization, spruce, introduced plants, botanical garden, KNU Karazinа
Цитування
Кукіна О. М. Комплекс жуків-короїдів ялини у ботанічному саду ХНУ ім. В. М. Каразіна / О. М. Кукіна, О. В. Зінченко, Ю. Є. Скрильник // Природнича наука й освіта: сучасний стан і перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20-22 верес. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. Т. Ю. Маркіної, А. Б. Чаплигіної, Т. Є. Комісової. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 118–120.