РЕАЛІЗАЦІЯ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ У ВИКЛАДАННІ МИСТЕЦЬКИХ ДИСЦИПЛІН У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ КИТАЙСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-02-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі розкриваються особливості реалізації міжпредметних зв’язків у викладанні образотворчого, театрального, хореографічного і музичного мистецтва в закладах загальної середньої освіти Китайської Народної Республіки. Схарактеризовано застосування під час уроків китайського театру тіней, танцювальних вправ, вивчення китайського народного художнього мистецтва та народної музики, а також регіональних особливостей Китаю. Розкрито зв’язки елементів художнього мистецтва та музичних творів. The work presents the specific features of the implementation of interdisciplinary links in the process of teaching visual, theatrical, choreographic and musical arts in general secondary educational institutions of the People’s Republic of China. The use of Chinese shadow theatre, dance exercises, study of Chinese folk art and folk music as well as the regional features of China is characterized. The connections between the elements of artistic and musical works are revealed.
Опис
Ключові слова
міжпредметні зв’язки, школярі, мистецькі дисципліни, заклад загальної середньої освіти, Китайська Народна Республіка, interdisciplinary links, schoolchildren, artistic disciplines, general secondary educational institution, the People’s Republic of China
Цитування
Ван Янься. Реалізація міжпредметних зв’язків у викладанні мистецьких дисциплін у закладах загальної середньої освіти Китайської Народної Республіки / Ван Янься // Методологія сучасних наукових досліджень : зб. наук. пр. за результатами ХІХ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 23–24 лют. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. К. Юр’євої]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 274–277.