STEM-ОСВІТА: ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

dc.contributor.authorНосик, Ю.
dc.date.accessioned2023-07-21T11:36:24Z
dc.date.available2023-07-21T11:36:24Z
dc.date.issued2023-05-23
dc.description.abstractУ публікації досліджено STEM-освіту – це педагогічний процес, спрямований на формування і розвиток розумово-пізнавальних і творчих якостей учнів, рівень яких визначає конкурентну спроможність на сучасному ринку праці. Зазначено, що STEM-освіта підготовлює учнів до майбутнього, допомагає розвивати компетенції, які є необхідними у сучасному світі, зокрема критичне мислення, аналітичність, творчість та комунікативні здібності. Учні, які опановують STEM-освіту з її природничо-математичним напрямом, навчаються робити дослідження, шукати нові способи вирішення проблем. Це сприяє розвитку економіки та науково-технічного потенціалу України, створенню нових можливостей для інноваційного росту. The publication examines STEM education - it is a pedagogical process aimed at the formation and development of mental, cognitive and creative qualities of students, the level of which determines competitiveness in the modern labor market. It is noted that STEM education prepares students for the future, helps to develop competencies that are necessary in today's world, including critical thinking, analytical, creativity and communication skills. Students who master STEM education with its natural and mathematical direction learn to conduct research and find new ways to solve problems. It promotes development economy and scientific and technical potential of Ukraine, creation of new opportunities for innovative growth.
dc.identifier.citationНосик Ю. STEM-освіта: особливості та перспективи / Ю. Носик // Актуальні проблеми навчання і виховання молодших школярів : матеріали наук. конф. студ. ф-ту почат. навч. : [зб. тез наук. доп.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Л. П. Ткаченко]. – Харків, 2023. – Вип. 13. – С. 58.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/11999
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectSTEM-освіта
dc.subjectпочаткова школа
dc.subjectосвітній процес
dc.subjectдіти молодшого шкільного віку
dc.subjectстудентські роботи
dc.subjectSTEM education
dc.subjectprimary school
dc.subjecteducational process
dc.subjectchildren of primary school age
dc.subjectstudent works
dc.titleSTEM-ОСВІТА: ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
dc.title.alternativeSTEM EDUCATION: FEATURES AND PERSPECTIVES
dc.typeConference proceedings
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Носик Ю. STEM-освіта.pdf
Розмір:
1.2 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: