Основні функції прізвиськ президентів США

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-02-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Анотація
У статті розглянуто функції прізвиськ президентів США. З’ясовано, що досліджувані неофіційні антропоніми виконують чотири основні функції, а саме: номінативно-характеризувальну, оцінну, соціально-диференціювальну та функцію мовної економії. Усім прізвиськам притаманна номінативна функція, що в системі неофіційних антропонімів нерозривно пов’язана з характеризувальною. Дуже важливою є також оцінна функція, що передбачає оцінку певних рис президента з позицій номінатора, забезпечує надання онімам позитивної чи негативної конотації. The article deals with functions of the US Presidents’ nicknames. It has been found that the informal anthroponyms in question perform four main functions, namely: nominative-characterizing, evaluative, socio-distinguishing and the function of linguistic economy. All nicknames fulfil a nominative function, which is inextricably linked to a characterizing function in the system of informal anthroponyms. The evaluative function is also very important, as it provides for the evaluation of certain features of the President by the nominator, ensures that names carry a positive or negative connotation.
Опис
Ключові слова
прізвисько, неофіційний антропонім, власна назва, функція, конотація, nickname, informal anthroponym, proper name, function, connotation
Цитування
Зосімова О. В. Основні функції прізвиськ президентів США / О. В. Зосімова // Мовна освіта фахівця: сучасні виклики та тенденції : матеріали V Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., Харків, 23 лют. 2023 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. – Харків : [б. в.], 2023. – С. 80–86.