ТРУДНОЩІ ХУДОЖНЬОГО ПЕРЕКЛАДУ: ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ (НА МАТЕРІАЛІ ТУРЕЦЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНО-МОВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ)

dc.contributor.authorКарпенко, О. П.
dc.contributor.authorСкразловська, І. А.
dc.date.accessioned2023-06-07T13:32:05Z
dc.date.available2023-06-07T13:32:05Z
dc.date.issued2023-03-24
dc.description.abstractУ публікації проаналізовано переклад художнього твору, де перекладач має справу з двома «асиметричними» національними картинами світу, які потрібно привести у певний баланс таким чином, щоб ті сенси та інтенції, які вкладає автор у твір, були зрозумілими іншомовному читачеві. Знайти нові підходи до розв’язання актуальних проблем перекладознавства у межах антропоцентричної парадигми може допомогти лінгвокультурологія – галузь лінгвістичного знання, що досліджує одиниці мови в єдності їхнього мовного й культурного змісту. The publication analyses the translation of a work of fiction, where the translator deals with two "asymmetric" national worldviews that need to be brought into a certain balance so that the meanings and intentions that the author puts into the work are understandable to a foreign-language reader. Linguistic and cultural studies, a branch of linguistic knowledge that studies language units in the unity of their linguistic and cultural content, can help to find new approaches to solving current problems of translation studies within the anthropocentric paradigm.
dc.identifier.citationКарпенко О. П. Труднощі художнього перекладу: лінгвокультурологічний аспект (на матеріалі турецької національно-мовної картини світу) / О. П. Карпенко, І. А. Скразловська // Сходознавство. Актуальність та перспективи [Електронне видання] : матеріали доп. ІV Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 24 берез. 2023 р. : [у 2 ч.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. В. Руда (голова) та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – Ч. 1. – С. 90–93.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/11436
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectпереклад
dc.subjectлінгвокультурологія
dc.subjectнаціонально-мовна картина світу
dc.subjecttranslation
dc.subjectlinguistic and cultural studies
dc.subjectnational and linguistic worldview
dc.titleТРУДНОЩІ ХУДОЖНЬОГО ПЕРЕКЛАДУ: ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ (НА МАТЕРІАЛІ ТУРЕЦЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНО-МОВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ)
dc.title.alternativeDIFFICULTIES OF LITERARY TRANSLATION: LINGUISTIC AND CULTURAL ASPECT (BASED ON THE MATERIAL OF THE TURKISH NATIONAL AND LINGUISTIC PICTURE OF THE WORLD)
dc.typeConference proceedings
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Карпенко О.П., Скразловська І.А. Труднощі художнього перекладу.pdf
Розмір:
9.8 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: